Medaljbockar - Hur gör man? 

Det finns ju inget "facit" till hur man får fram medaljbockar. Då hade det funnits betydligt fler på våra marker, men det finns vissa saker som bör uppfyllas om man skall lyckas. Jag tror att det går och få fram medaljbockar på i princip alla marker. Vissa marker är mer biotopanpassade för stora bockar än andra, men ger man bockarna chansen att bli stora, så ska ni se att det fungerar.

Jag tänkte dela med mig av några av mina teorier hur man  får fram medaljbockar.

                                          Skåne För köp av DVD med tips o råd, se här

 

Avskjutningsmodell

Försök hitta en modell som passar dig o dina marker och som tillgodoser stora bockar. Tala med din granne, så ni är överens om samma modell. Följ avskjutningsmodellen i flera år. Vik ej av från den!

Exempel på avskjutningsmodell:

* Ha många bockar att välja mellan.

* Skjut aldrig unga bockar om dom inte är extremt dåliga, sk knappbockar.

* Låt bockarna bli minst 4 år.

* Skjut bara bockar på pyrchjakt.

* Skjut aldrig fälle eller bastbockar.

Väljer man denna enkla modell så finns det stora chanser att någon av de äldre bockarna sätter upp någon trofé i medaljklass, speciellt om man sedan skjuter bocken under ett bra "troféår".        MunkaBock 2010           Munkabock 2010           Munka-Ljungby 2009

 Jakttryck

Ett lågt jakttryck på rådjuren är ett måste! Åter igen,ta kontakt med din jaktgranne och kom överens om en bra avskjutningsmodell för att bockarna skall få tid på sig att mogna. "En skjuten bock blir inte äldre"

Åldersbestämning

Studera inte bara hornen, utan också hela djurets rörelsemönster så du får en uppfattning om djurets ålder. Om han har ett dominant, grovt och moget utseénde brukar vara tecken på att en bock har uppnått en bra ålder. En titt på hornen (yngre bockar) och då framförallt grovleken på den nedersta 1/3 delen av hornet brukar vara avgörande om det blir en stor bock, alltså inte att det är långa horn.

Revirstudie                                    

Studera bockarna hela sommaren för att kartlägga deras revir. Försök att hitta "kärnområdet" i hans revir. Det är där han finns när jakten börjar. Jaga sedan flitigt med handkikaren, rör dig sakta och använd skjutkäpp.

Dokumentering

Jag själv som bockentusiast, filmar och dokumenterar mycket för att kunna följa bockarnas utveckling år för år. Man får på detta vis ett bra underlag för att få fram stora trofeér.

 

Tio viktiga punkter.

* Använd en avskjutningsmodell som tillgodoser stora bockar.                        Allt om Jakt o Vapen nr:8

* Lågt jakttryck hela året.

* Studera bockarna flitigt på sommaren.

* Rådjursstamen ska bestå av friska djur.

* God start genom de första åren för bocken.

* De genetiska anlagen skall vara bra.

* Att rådjuren får lugn och ro på vissa platser på marken.

* Stödutfodring höst och vinter.

* Goda "trofeår" bör man lägga avskjutningen på, gärna efter ollonår brukar vara bra.

* Och det absolut viktigaste....."Styvt pekfinger". "En skjuten bock blir aldrig större!!"